11.5.12

שישי שמח

[ויה ויה; סוג של אובּר מאש-אפ מטורף בין זה לזה וזה וזו וזה].