28.5.10

שישי שמח

[תכנון: סטודיו Mount Fuji. מכאן]