9.11.12

שישי שמח

[ברישניקוב ואומה תו'רמן; צילום - ארתור אלגור לספרון "The Swan Prince", שנת 1987]