5.4.14

אהבה בימי כולרה

[Jeff Koons feat. Cicciolina, 'Ponies', 1991, Oil inks silkscreened on canvas, 90 x 60 inches, Courtesy Luxembourg & Dayan | Kanye West feat. Kim Kardashian, 'Bound 2', November 2013]