16.10.14

מדי-טאץ׳-יה

[Pink Out of a Corner (to Jasper Jones), 1963 של דן פלבין לצד Lens, 2013 של אלקס איזראל בתערוכת Still Life אצל Nahmad Contemporary, ניו יורק 2014]

15.10.14

ביט של החיים


פאקינג איי. וכאילו לא די לה בגולף השחור, מסתבר שה״סטופ!״ בהתחלה = המקור לקריאה המפורסמת כאן.