25.11.11

שישי שמח

[עבודה של אריק קרמן (בן דוד של, מסתבר) מ-1971 באווירת השמחה הבלתי מרוסנת הזו, הנושאת את שמה של תמה פופית אקסיומטית. מכאן]

אין תגובות: