20.5.14

נכונוש[Felipe Sanguinetti להארפר'ז באזאר מקסיקו, מאי 2014]