12.5.11

עבודת שורשים, אפילוג

[מימין למעלה בכיוון השעון: מרט ומרקוס ל-Love, סקוט טרינדל ל-Dossier, שרה מון ל-Grey, יוהאן סנבדרג ל-The Room, ת'יאו וונר ל-J'alouse, קרייג מק'דין באדיטוריאל 'Psychadelic Cowboy' שצילם ל-Interview, מארק סגל לווג סין, פריים נוסף מ-'Psychadelic Cowboy', ג'ם מיטשל ל-Flare, מתאוס סטנקביץ' ל-Pani, גרג קאדל ל-Numero, ג'וש אולינס לווג יפן]

"הרגע המשמעותי הוא הרגע שבו הילד או הילדה מפתיעים את עצמם, לא הרגע שבו אני מציג את הפירוש המחוכם שלי". (דונלד ויניקוט, 'משחק ומציאות', עמ' 77)

... כי הייתי חייבת.

אין תגובות: