4.10.09

רבי קומות

1. מתוך תצוגת אביב 2010 של ריק אוונס; 2. בניין ה-New Museum בניו יורק סיטי (תכנון: משרד סג'ימה + נישיזאווה בטוקיו, משרד גנסלר בניו יורק. צילום: ג'י לי).