4.11.09

תלבושות תואמות לאם ובתה: הטייק של גברת קמינסקי, הטייק של גברת מוס

[תמונות: מכאן ומכאן]