11.9.09

שישי שמח

גרסה נוספת לשישי שמשי ומכוכב. נוחו היטב.

אין תגובות: